Etterutdanningskonferansen

Konferansen avholdes en gang i året, og tar for seg forskjellige temaer knyttet til etterutdanning for LOK-området, både organisatoriske og faglige tema blir normalt behandlet på disse konferansene.

Formål: Øke bevisstheten rundt etterutdanning og inspirere til økt aktivitet i lokale fagforeninger og distrikt. Sette fagforeningene og LOK-utvalgene bedre i stand til å veilede klubbene i hvordan medlemmene kan få mere etterutdanning.

Målgruppe

Representanter for Fagforeninger (LOK) og LOK-utvalg i distriktene.

    Meld interesse