HMS konferansen

Forbundets HMS konferanse arrangeres årlig og er en viktig arena for verneombud og tillitsvalgte med interesse for vernearbeidet.

Konferansen har dagsaktuelle saker på dagsorden med dyktige innledere på området. Det settes også av tid til diskusjon på tema som forbundets HMS utvalg arbeider med.

Hensikten med konferansen er å styrke verneombud/HVO og tillitsvalgtes kompetanse innenfor områdene arbeidsliv, helse, miljø og sikkerhet.

Målgruppe

HMS-utvalg i distriktene, verneombud/HVO i klubben og tillitsvalgte med interesse for HMS-arbeid.

    Meld interesse