IKT-konferansen

Hensikten med konferansen, en arena for kompetansepåfyll for en mindre gruppe i forbudet.

Målgruppe

Forbundets tillitsvalgte fra IT og IKT miljøene.