Likestillingskonferanse

Hensikten med konferansen er å støtte opp om likestillingsarbeidet i klubb, distrikt og fagforeninger.

Konferansen skal også bidra med å skape gode relasjoner og nettverksbygging på tvers av våre organisasjonsledd, samt få påvirkningsmuligheter når det gjelder likestillingsarbeid , både i og utenfor forbundet.

Målgruppe

kvinner og menn som ønsker å bidra i likestillingsarbeid.