Oppfølgingskurs for forbundets veiledere

Hensikten med oppfølgingskurset er å sikre utvikling og god kvalitet på læringsaktivitetene i forbundet. Sentrale elementer i kurset er erfaringsutveksling, utvikling av forbundets kurs og opplæringsaktiviteter. Bygge opp pedagogisk kompetanse for forbundets læringsaktiviteter.

Målgruppe

Forbundets godkjente veiledere.

Kontakt

Bilde av Kai Christoffersen