Tillitsvalgtskonferansen

Hensikten med konferansen er å styrke tillitsvalgtes engasjementet i klubber spesielt samt organisasjonsarbeid generelt. Sette søkelys på hvordan tillitsvalgte kan få større innflytelse på arbeidsplassen og respekt for jobben de gjør.

Målgruppe

Klubbtillitsvalgte, konserntillitsvalgt, samt politisk ledelse i distrikt, fagforening.