Utdanningskonferansen

Hensikten med konferansen er å støtte opp om distrikt og fagforeningers arbeid med fagutdanning og tillitsvalgtsopplæring.

De som arbeider med fag-, yrkes- og tillitsvalgtopplæring skal etter konferansen ha blitt kjent med, og fått kunnskap om, påvirkningsmuligheter innen disse områdene, både i og utenfor forbundet.

Målgruppe

Tillitsvalgte i distrikt og fagforening som jobber med/har ansvar for fag-, yrkes- og tillitsvalgtopplæring.

    Meld interesse