Andre medlemskap


Pensjonistmedlemmer

Når du blir pensjonist, betaler du kun for forsikringspakken som du har i medlemskapet fra før. Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis, med unntak for frivillige forsikringer.

Prisene finner du her: Forsikringer.

Merk at når medlemmet er over 60 år er Uføre- og ektefelleforsikringen en dødsfallforsikring som gir en utbetaling til medlemmets etterlatte på 2,5 x grunnbeløpet (G).

Arbeidsledige

Det kan etter vedtektene gis fritak for kontingent for visse situasjoner som arbeidsledighet, uførhet, militærtjeneste osv.
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Er du medlem som skal ut i utdanning?

For å beholde alle forsikringene, rettigheter når det gjelder ulike stipend og andre fordeler er det viktig at du ikke går over til vanlig studentmedlemskap.

Eksisterende medlemmer som starter på en fulltidsutdanning får forsikringspakken til rabattert pris.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å velge riktig medlemskap.