Medlemskap for lærlinger

Møt studie-, lære- eller skoletiden med et forbund i ryggen som jobber for dine interesser.

Våre forsikringer


Som lærling er du under opplæring, samtidig som du er arbeidstaker. Det betyr at du har rettigheter etter både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Hvis bedriften også har tariffavtale, har du rettigheter utover det lovene gir deg, for eksempel rettigheter knyttet til lønn og arbeidstid.
Hos oss blir du med i et stolt felleskap som står opp for ditt fag og dine rettigheter.

Medlemsfordeler for lærlinger

 • Sikre lønns- og arbeidsvilkår
 • Godene en tariffavtale gir, hvis bedriften din er omfattet
 • Gratis grunnforsikring liv
 • Gratis innboforsikring, uten egenandel
 • Gratis reiseforsikring, uten egenandel
 • Ansatte sentralt og lokalt som er klare til å hjelpe deg
 • Støtte fra landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål
 • Nyhetsbrev og medlemsbladet Nettverk
 • Tilgang på en rekke spennende kurs, møter og konferanser. Ved deltakelse dekker forbundet alle utgifter samt tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser
 • Gode lån- og rentevilkår
 • Tilgang til LOfavørs fordelsprogram


Kontingenten varierer mellom 1,2 og 1,9 prosent av lønnen, avhengig av hvilken fagforening du tilhører. For medlemmer av Heismontørenes Fagforening gjelder egne satser.