Medlemskap for yrkesaktive

Medlemskap i EL og IT Forbundet sikrer deg anstendig lønn, et trygt arbeidsliv og innflytelse over egen arbeidsplass. Ikke stå alene i arbeidslivet, bli medlem i dag!

Våre forsikringer

Det er mange gode grunner til å bli medlem, men den viktigste er at det trygger din arbeidshverdag. Vi har ansatte og tillitsvalgte i hele landet som hjelper deg om du f.eks. blir usaklig oppsagt eller ved andre problemer i arbeidsforholdet.
Gjennom medlemskap får du også gode forsikringsordninger fra LOfavør, som gir deg trygghet utenfor arbeidsplassen.

Gjennom medlemskapet får du

  • Sikre lønns- og arbeidsvilkår
  • Godene en tariffavtale gir, hvis bedriften din er omfattet
  • Ansatte sentralt og lokalt som er klare til å hjelpe deg
  • Støtte fra landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål
  • Nyhetsbrev og medlemsbladet Nettverk
  • Tilgang på en rekke spennende kurs, møter og konferanser. Ved deltakelse dekker forbundet alle utgifter samt tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser
  • Mulighet til støtte for etter- og videreutdanning
  • Markedets beste innbo- og løsøreforsikring
  • Gode lån- og rentevilkår
  • Tilgang til LOfavørs fordelsprogram


Kontingenten varierer mellom 1,2 og 1,9 prosent av lønnen, avhengig av hvilken fagforening du tilhører. For medlemmer av Heismontørenes Fagforening gjelder egne satser.

To gode grunner til å være organisert

Et godt forhold til sjefen er bra. Gode sjefer ser verdien av at ansatte organiserer seg og ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass.

Et medlemskap i fagforeninga betyr ikke at man skal krangle med sjefen sin. Det er verdt å merke seg at bedrifter verdsetter at ansatte er organisert. I følge NHOs arbeidsgiverbarometer 2017 sier ni av ti NHO-bedrifter at samarbeidet mellom tillitsvalgte og bedriftens ledelse er positivt for bedriften. Et velorganisert arbeidsliv med relativt jevnbyrdige maktforhold mellom partene, er grunnlaget for en sunn og rettferdig lønnsdannelse og sikrer at norske bedrifter opprettholder konkurranseevnen med utlandet.

Dessuten vil ikke et vennskap med sjefen din hjelpe deg stort hvis det skulle skje noe. Hvis bedriften må nedbemanne for å over- leve, så tvinges sjefen din til å tenke på hvordan bedriften skal overleve, ikke om du og sjefen din er på hils eller ikke. Da vil kun en tillitsvalgt kunne hjelpe deg ved å sikre at du ikke urettmessig nedbemannes.

9 av 10 mener at samarbeid mellom tillitsvalgte (arbeidstakere) og ledelse er positivt for bedriften.
Kilde: NHOs arbeidsgiverbarometer 2017.

Forsikringene som tilbys via LOfavør er blant Norges beste forsikringer. Ingen andre selskaper klarer å matche innboforsikringa som tilbys via LOfavør, spesielt med tanke på forsikringssum og behandling av skader.

Sjekk prisen og vilkår på forsikringene du har i dag og sammenlign dem med forsikringene som du kan få via LOfavør.