Samleforsikring LO

Forsikringen gjelder faglig virksomhet for LO og alle forbund tilsluttet LO, samt deres lokale organisasjonsledd.

Reiseforsikringen gjelder for tillitsvalgte, ansatte og andre som reiser for forsikringstakerens regning eller representerer denne under reisen.
NB! Reiseforsikringen har begrensninger når det gjelder inviterte gjester til Norge.

Hva omfattes av forsikringen:

Les produktarket (pdf) for mer detaljert informasjon. På produktarket finner du også skadenummer når du skal ringe 02300 for å melde skade.
For fullstendige vilkår – kontakt din nærmeste SpareBank 1.